Infodag zaterdag 4 mei 2019 (13u - 17u)

Op 4 mei 2019 houden we onze jaarlijkse infodag: ouders en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn dan welkom om te komen proeven van het dagelijks leven op de Wispelberg: er zijn rondleidingen doorheen de school, leerkrachten stellen de vakken voor, kinderen kunnen proeven van onze middagactiviteiten, …

Informatie m.b.t. inschrijvingen schooljaar 2019 – 2020

  • Voor het eerste jaar:

Iedereen (ook broers en zussen, kinderen van personeelsleden) moet ‘aanmelden’. 

Digitaal aanmelden gebeurt vanaf 1 april (12u) tot en met 26 april 2019 (12u).

Op  13 mei 2019 wordt de uitslag aan de ouders bekend gemaakt: ouders ontvangen een ‘digitaal ticket’ om hun kinderen in te schrijven. 

Vanaf 15 mei tot en met 7 juni 2019 kunnen ouders met een ‘ticket’ hun kind inschrijven. 

Op woensdag 15 mei kan u hiervoor op onze school terecht tussen 9.00 en 20.00 uur.
Later kan dat tijdens de schooluren en bij voorkeur op afspraak (09 235 27 00).

Indien niet al onze vrije plaatsen zijn ingenomen door kinderen met ‘een ticket’, schrijven we vanaf 15 mei ook kinderen in ‘zonder ticket’. Er wordt dan ingeschreven in chronologische volgorde. 

Deze inschrijvingsregels gelden voor alle scholen in Gent. 

Noteer ook alvast onze infoavond van 25 januari 2019 in de agenda.  Op deze avond nodigen we alle ouders uit met een kind in het zesde leerjaar.  We geven dan meer informatie over de werking van onze school, onze eerste oriënterende graad, onze studierichtingen, …   
 

  • Voor het tweede tot en met zesde jaar:

Vanaf 23 april 2019 -  9.00u kunnen ouders hun zoon of dochter inschrijven op onze school voor het tweede jaar tot en met het zesde jaar.  

Voor deze jaren zijn er geen aanmeldprocedures, er wordt ingeschreven in chronologische volgorde.
 

  • Meer informatie:

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijven-secundair...

Aanmelden in 5 stappen:

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijven-secundair...

Hoe inschrijven in een secundaire school?

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijven-secundair...

GENT_aanmeldingssysteem_Ned-subs_[online-h264]
A715E2F6-34FC-498C-BB04-37026507F005
eindstuk
infodag