De resultaten van Curieuzeneuzen zijn bekend!
Het resultaat voor onze school: 20-25 µg/m³. Dit behoort tot de vrij goede luchtkwaliteit.

Gezonde lucht op onze school, gelegen in de Gentse binnenstad, dichtbij een parkje en de Coupure.
Samen met het circulatieplan wellicht belangrijk voor de goede luchtkwaliteit!

Vorig schooljaar heeft onze school meegewerkt aan Curieuzeneuzen om de luchtkwaliteit in beeld te brengen.

Proefbuisjes, die stikstofdioxide binden, werden opgehangen aan het raam.
De resultaten werden deze zomer verwerkt door de UAntwerpen.

http://www.standaard.be/curieuzeneuzen/map/#8.5/51.07/4.04

IMG_9579
IMG_9576
IMG_9574
IMG_9573
IMG_9572
IMG_9571
IMG_9569
IMG_9568
IMG_9567
IMG_9566
Schermafdruk 2018-09-29 12.04.13
curieuzeneuzen