In het kader van het Lichtfestival 2018 brachten de leerlingen van 5 wiskunde-wetenschappen, Latijn-wiskunde, economie-wiskunde en moderne talen-wetenschappen onder begeleiding van hun leerkrachten wetenschappen een bezoek aan de interactieve tentoonstelling 'Zonder licht wordt het donker' aan de UGent.

Jonge onderzoekers, studenten van de lerarenopleiding fysica, .... gaven via een poster en/of demonstraties uitleg rond hun onderzoek dat raakpunten met licht vertoonde. Er werd een tip van de sluier opgelicht rond de camera obscura, glasvezelcommunicatie, lichtspectroscopie, de lidar, een selfie maken met een infrarood camera, fotonische chips, e.a. Een leerrijke namiddag!

ir