Artcadia

In het tweede jaar zijn de leerlingen sinds september aan het nadenken over onze stad in 2080.
In vier thema's gingen leerlingen aan de slag om oplossingen te zoeken voor problemen die zich nu maar ook in de toekomst kunnen stellen.
In de vorm van een creatieve opdracht stelden ze hun ontwerp voor mobiliteit, water, gebouwen en milieu & ruimte voor. Volgende week wordt de winnaar voor elk thema bekend gemaakt.
Dit ontwerp zal opgestuurd worden naar Artcadia in Nederland om mee te dingen voor de internationale wedstrijd.