Inhaallessen

Heb je iets niet helemaal begrepen tijdens de les, heb je door ziekte een les gemist?

Geen paniek: iedere leerkracht geeft over de middag inhaallessen.

Persoonlijk leertraject ‘wiskunde en Nederlands’

In de eerste graad hebben al onze leerlingen ‘Persoonlijk leertraject wiskunde en Nederlands.’

Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.

Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.

Leerlinggesprekken

Minstens twee keer op een jaar heeft elke leerling een persoonlijk gesprek met zijn klastitularis.

Leerlingen kunnen zelf onderwerpen aanbrengen zoals hun welbevinden op school, hun schoolresultaten, ….

Maar ook de klastitularis kan zaken naar voren schuiven tijdens dit gesprek, zoals bijvoorbeeld bespreking studiemethode, de schoolprestaties, keuze studierichting, ...

De leerlinggesprekken geven ons de kans om onze leerlingen individueel te begeleiden.

Schoolloopbaanbegeleiding

De zoektocht naar wat je graag en goed doet.

Doorheen het middelbaar onderwijs kiezen leerlingen op verschillende momenten een basisoptie (na het eerste jaar) of studierichting (na de eerste en de tweede graad).

Op het einde van de rit een studie in het hoger onderwijs.

Samen met de leerlingen en de ouders gaan we op weg om een goede keuze te maken op de verschillende scharniermomenten.

We organiseren infomomenten voor ouders en leerlingen, we bespreken de individuele keuzes tijdens oudercontacten en individuele leerlinggesprekken, we organiseren activiteiten ifv keuzes maken, ...

Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met beroepen.

In de eerste graad is er het project Futuroscoop waarbij leerlingen activiteiten, workshops en uitstappen doen rond beroepen (of onderwijsdomeinen) van hun keuze.

Zo leren ze in het eerste jaar binnen het domein ‘literatuur en cultuur’ het beroep van journalist, cultuurwetenschapper, vertaler en scenarist kennen.

In het tweede jaar bezoeken ze organisaties/bedrijven van hun favoriete domein en volgen ze workshops binnen het domein.

Zo gaan de leerlingen die bijvoorbeeld kiezen voor ‘Welzijn en maatschappij’ naar De Sleutel en volgen ze een workshop ‘psychologie’.

De leerlingen van het zesde jaar gaan ‘op droomdag’: één dag lang oefenen ze het beroep van hun dromen uit.