Visie

De zoektocht naar wat je graag en goed doet.

Daar draait het om. Atheneum Wispelberg is een ASO-school. Bij ons doe je kennis op over allerlei facetten van de wereld. Wat wakkert jouw enthousiasme aan? 

Waar krijg je niet genoeg van? Onze onderwijsloopbaanbegeleiding helpt je keuzes maken op basis van jouw talenten, interesses, vaardigheden en vormt een rode draad doorheen de leerjaren. 

Zo bereiden we je niet alleen voor op een toekomst in het Hoger Onderwijs, maar vooral op jouw toekomst.

Die toekomst ligt in een wereld van diversiteit. In onze school met een veelheid aan culturen, achtergronden, geloofsovertuigingen en waarden ervaar je elke dag opnieuw wat een rijkdom dat is. 

Onze aanpak van de lessen levensbeschouwing werkt wederzijds begrip in de hand. Respect is de gemeenschappelijke noemer. 

Elke leerling krijgt zijn plek, elke leerling telt, elk van ons maakt de Wispelberg.

Als een maatschappij op jonge-mensenmaat: zo draait de Wispelberg. We leren niet alleen samen, we leven ook samen. Onze vaardigheidsstages zijn daar een mooi voorbeeld van. 

Daarnaast krijgt ieder de kans om zich ook buiten de lessen uit te leven in wat hem of haar boeit, van sport tot milieuzorg. Je krijgt de (adem) ruimte om te proeven van alle maatschappelijke thema’s zodat je kan opgroeien tot een kritische, geëngageerde burger met een open blik op de wereld.

Niet iedereen heeft het op ieder moment in zijn leven even gemakkelijk. 

In onze school komen we op voor elke leerling. Je kan altijd rekenen op de hulp en de steun van leerkrachten, leerlingenbegeleiders, opvoeders, directie en medeleerlingen. 

Elke ouder is welkom om samen met ons te zoeken naar wat het beste is voor zijn of haar kind.

Zonder zorgzaamheid geen Wispelberg.

Atheneum Wispelberg wil een sprankelend laboratorium zijn waar onderzoekend leren centraal staat. 
In Gent staat de tijd nooit stil, zo ook in ons onderwijs. 

In onze wetenschaps-, talen- , economie en humane ateliers dompelen we je onder in je favoriete domein. 
Dankzij actieve werkvormen en projectwerking draait het bij ons niet alleen om kennis. 

In elk vak gaat een wereld voor je open.