Economie - Moderne Talen (derde graad)

5de en 6de jaar

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands 4
Frans 4
Engels 4
Duits 2
Spaans 2
Wiskunde 3
Economie 4
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2

Totaal

Totaal 32