Klassieke Talen (tweede jaar)

Je bent gebeten door de klassieke cultuur van Grieken en Romeinen en wil op onderzoek gaan hoe het leven was in deze tijd. Je wil je tegelijkertijd verdiepen in het Latijn en deze kennis toepassen op de moderne talen, zijnde Frans, Spaans,…

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 4
Frans 3
Wiskunde (*) 4
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Economie & Maatschappij 1
Artistieke opvoeding 1
Latijn 5
PLT Wiskunde-Nederlands (*) 2

Totaal

Totaal 32

PLT Wiskunde en Nederlands*

Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.