Moderne Talen - Wetenschappen (tweede jaar)

‘Partout’ en ‘everywhere’ wil je jezelf uit de slag kunnen trekken met je talent voor talen. Je houdt van lezen en schrijven. Daarnaast voorzien we ook een pakket wetenschappen, zodat je vele keuzes hebt in de 2e graad.

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 4
Frans 3
Wiskunde (*) 4
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Economie & Maatschappij 1
Artistieke opvoeding 1
Cluster Moderne Talen 3
Cluster Wetenschappen 2
PLT Wiskunde - Nederlands (*) 2

Totaal

Totaal 32

PLT Wiskunde en Nederlands*

Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.