Welzijn en Maatschappij (tweede jaar)

Jouw passie ligt bij de mens als individu en in de wereld waarin hij leeft: hoe die zich gedraagt en hoe dit gedrag tot stand komt. Je hebt interesse in onze multiculturele samenleving en wil meedenken om deze zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen.

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 4
Frans 3
Wiskunde (*) 4
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Economie & Maatschappij 1
Artistieke opvoeding 1
Cluster Welzijn en Maatschappij 5
PLT Wiskunde-Nederlands (*) 2

Totaal

Totaal 32

PLT Wiskunde en Nederlands*

Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.