Wegenwerken voor de school

Beste ouder

Graag informeren we jullie omtrent de lopende wegenwerken aan de ingang van onze school.

Het rondpunt in de Neermeerskaai zal verdwijnen en in de toekomst niet meer te bereiken zijn met de wagen. 
Tijdens de werken aan de Neermeerskaai is deze ingang van de school niet langer toegankelijk. Tijdelijk vragen wij aan alle ouders om de ingang via het hekken aan de speelplaats in de Jubileumlaan te gebruiken. In bijlage vinden jullie enkele foto’s en een stratenplan ter verduidelijking.

De werken zullen ongetwijfeld hinder veroorzaken voor iedereen. Voorzie wat extra tijd zodat we allen de eerste schooldag rustig kunnen starten.

Dank voor jullie begrip.

We wensen iedereen alvast een goede en veilige reis naar school en doorheen het schooljaar toe.