1A

In onze klas kan je schrijven en lezen,
een beetje ontdekkingsreiziger wezen.
Je kan hier winkelier zijn, of voetbalster of kok.
We hebben een kring, een bord en een klok.
En terwijl de wijzers een wedstrijdje lijken te doen,
ben ik meestal flink en beleefd en soms kapoen!

In onze klas kan je heel veel dingen tellen:
de trappen, de tegels, de ramen en de speeltijdbellen ...
De juf zegt dat ik soms zelfs tel voor tien!
En dan heb je mijn kunstwerken nog niet gezien.

In onze klas ...
nee, 'MIJN' klas is het kei - mega - super - fijn.
Omdat ik hier elke dag gewoon mijzelf mag zijn.