Info en aanmelden voor een secundaire school

Heb je een zoon of dochter die binnenkort naar het secundair onderwijs gaat? Dat is best een grote en belangrijke stap!

Het LOP en het onderwijscentrum Gent informeren je over opendeurmomenten van de scholen, de schoolkeuze, het centraal aanmeldingssysteem en inschrijven in een secundaire school via de Facebookpagina Aanmelden Secundaire Scholen Gent.Dit wordt ook een plek om vragen te stellen en gezond te discussiëren met andere ouders.

Meer info over het aanmelden voor een secundaire school? Dat kan via:aanmeldensecundairescholen.gent !

Heb je toch nog vragen? Kom gerust langs bij zorgcoördinator Veerle via frlaurent.zorg@onderwijs.gent.be of 09/225 26 57.