Onze school

 • Visie

   

  Pedagogisch project Freinetschool ’t Groen Drieske

  KLIK OP DEZE LINK OM HET VOLLEDIGE DOCUMENT TE DOWNLOADEN

   Freinetschool ’t Groen Drieske is een groen geïnspireerde  basisschool voor kinderen vanaf 2.5 jaar tot 12 jaar.

  We willen een school zijn die een bijdrage levert aan het leren en ontwikkelen van jongeren, waardoor deze verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf.

  We willen aan onze leerlingen duurzaamheid en verbondenheid meegeven. De fundamenten voor de wereld van morgen.

     

  We vinden kwaliteitsvol onderwijs zeer belangrijk en de school hanteert hiervoor een brede combinatie van initiatieven, acties en maatregelen. ( cfr ROK)

 • Ouderraad

  Ouderraad

  Wie zijn we?

  Een groep ouders die zich doorheen het schooljaar op verschillende manieren inzet om een goede sfeer te creëren op school. Door onze activiteiten proberen we ook een financieel duwtje in de rug te geven voor die 'extraatjes' die buiten het schoolbudget vallen.

  Doorheen de jaren is de ouderraad van ’t Groen Drieske mee geëvolueerd met de uitbouw van een kleuterschool tot een volwaardige lagere school, en de keuze voor Freinetonderwijs. De ouderraad wil de samenwerking tussen de ouders, de school en het STIBO (buitenschoolse opvang) zoveel mogelijk bevorderen. Om de ouderraad toegankelijk te maken, streven we ernaar om in elke klas , van kleuter tot 6de leerjaar, een ouder te hebben die als aanspreekpunt kan fungeren.

 • Breed evalueren

  Breed evalueren in de Gentse freinetscholen

  In 't Groen Drieske kiezen we ervoor om de kinderen breed en permanent te evalueren. We volgen hierbij de overkoepelende visietekst van de Gentse Freinetscholen. ( zie bijlage)

   

 • WILT

  WILT staat voor Werkgroep Infrastructuur en Levende Tuin. 

  Vrijwilligers van schoolteam, stibo en ouders steken graag de handen uit de mouwen tijdens klusdagen op school. Misschien was je er ook bij bij het bouwen van de wilgenhut. Of toen we de kleurrijke buitenkeukentjes, goals en tipi's maakten. Of toen we de moestuin onder handen namen en nog een lading haksel uitspreidden om droge paden te houden...