20 maart: STIBO OPEN - SCHOOL GESLOTEN

Beste ouders

Stand van zaken voor 20 maart:

 

SCHOOL

Bovenbouw: heel de week op bosklas

Middenbouw en onderbouw: iedereen staakt

SCHOOL IS GESLOTEN 

STIBO

Voor STIBO is deze keer geen stakingsaanzegging

STIBO IS OPEN

Contact opnemen met STIBO voor de (beperkte) opvangmogelijkheden

 

MUZIEKACADEMIE EN TEKENACADEMIE

Bevraag aub de situatie.

 

NOODOPVANG

Gezien de aard en de omvang van de staking heeft het bestuur beslist geen noodopvang te voorzien op een andere locatie/in een andere school.