herinnering: kindvrije pedagogische studiedag op woensdag 30/01

Ter herinnering:

Op woensdag 30/01 is er geen les wegens kindvrije pedagogische studiedag

STIBO vangt op (plaatsen beperkt - voorrang voor kleuters - gelieve hiervoor contact op te nemen met STIBO)