Hoofdluis !!!

 

 

LUIZEN OP SCHOOL !!!

 

Beste ouders

Deze kleine irritante beestjes proberen ons weer het leven zuur te maken.

 

Wat kan de school doen?

Na elke vakantie controleren de mensen van STIBO alle hoofdjes. Als ze hoofdluis of neten opmerken dan geven ze een brief mee naar huis.

Deze controle behoort niet tot de kernopdracht van STIBO-medewerkers. Deze mensen zijn zo vriendelijk om systematisch op te volgen, in de hoop dat we op die manier tijdig een “epidemie” kunnen vermijden.

Gelieve samen met ons waakzaam te zijn.

 

Wat kunnen de ouders/opvoeders doen?

Wij rekenen er op dat ouders zelf systematisch opvolgen of hun kind hoofdluis heeft.

Breng zeker de nestleider op de hoogte als u bij uw kind iets vindt.

 

Meer info over opsporen en behandelen van luizen en neten vind je op:

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/luizen

 

http://www.iclb.be/wat-een-luis-en-hoe-ze-bestrijden

 

http://www.iclb.be/sites/default/files/documenten/Luizenfolder_sept2012_LRES.pdf

 

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/