nieuws van de opvoedingswinkel

Beste ouders,

Zoals elk jaar gaat van 16 tot 23 mei de Vlaamse Week van de Opvoeding door.

Opvoedingswinkel Gent en VCOK vzw bieden samen een gevuld programma voor alle leeftijden aan.

Deelname is gratis.

Inschrijven kan via http://go.stad.gent/weekvandeopvoeding.

Geen internet? Bel Gentinfo: 09 210 10 10.

INFO over de activiteiten: 

Opvoedingswinkel Gent

Sint-Margrietstraat 4, 9000 Gent

09 233 26 02

opvoedingswinkel@stad.gent

www.opvoedingswinkelgent.be

stad.gent/weekvandeopvoeding 

Groetjes,

Team Opvoedingswinkel Gent