Geslaagd initiatief, monkeys reünie

Het leerlingenparlement had vorig schooljaar (2017-2018) een fijn idee. De zesdeklassers vroegen zich af of de school een reünie kon faciliteren voor hun klas. Uit een fijn gesprek kwam het leerlingenparlement tot de vaststelling dat het jaar na afzwaaien op Van Monckhoven de reünie vanzelf gebeurt. Het is pas daarna dat het contact wat verwatert. We kwamen tot de afspraak dat de leerlingen die in het 6e middelbaar zitten worden uitgenodigd op het schoolfeest.

Dit jaar zijn we dan gestart met een initiatief dat we écht als traditie willen voortzetten. 
De zesdes van 2012-2013 waren talrijk aanwezig. Extra motivatie: we hadden de verloren gewaande filmbeelden van hun sneeuwklas teruggevonden. Met de beeldjes werd een montage gemaakt, deze hebben we voor het eerst gepubliceerd. De oh's en ah's waren de meest gesmaakte reacties.

Fijn ook dat heel wat van deze oud- leerlingen hun ouders meebrachten. Het  was écht een prettig weerzien. We zijn vertrokken met deze fijne nieuwe traditie!