Verslag Ouderraad december

Graag zie bijgevoegd document, het verslag van de bijeenkomst van onze ouderraad in december.