Verslag Ouderraad oktober 2019.

Graag zie bijgevoegd document, het verslag van de bijeenkomst van onze ouderraad op 3 oktober 2019.