Verslag Ouderraad september 2019

Graag zie bijgevoegd document, het verslag van de bijeenkomst van onze ouderraad op 12 september 2019.