Stopmotion in het vijfde leerjaar

De leerlingen van het vijfde leerjaar kregen van juf Katrin de opdracht om in groepjes met de tablets een stopmotionfilmpje te maken rond het thema 'Sinterklaas'.

Via de link kan je alvast een eerste resultaat bekijken. 

Dit filmpje werd gemaakt door Flo, Nioh, Clément en Madelief.