Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 2 kinderen van elke klas lager.
Elke klas kan voorstellen doen in verband met de schoolwerking.