Belangrijke info!!

Beste ouders,

deze bijlage bevat belangrijke info met betrekking tot de schorsing van de lessen. 

Gelieve dit zeker te lezen.