Bezoek aan de stadsbibliotheek

Leeskracht Fien las het boek “Mevrouw Wervelwind” voor. Wij luisterden enorm geboeid en bespraken nadien a.d.h.v. van tekeningen de verschillende personages. Wat een belevenis.