In het 3de leerjaar wordt dagelijks aan de computer gewerkt. Zo kunnen kinderen leerstof inoefenen en leren ze efficiënt gebruik maken van digitale mogelijkheden die we op school hebben.