Info omtrent coronavirus

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Er wordt gevraagd om de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. De maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Uw kind is dus niet onwettig afwezig indien het niet naar school komt. Er wordt in geen geval les gegeven. De school voorziet wel in een vervangende activiteit.

Enkel kinderen waarvan de ouders niet in opvang kunnen voorzien, worden opgevangen door de school. Hiervoor is een bewijs van uw werkgever noodzakelijk.

Er zijn geen warme maaltijden.  

De school voorziet voor alle kinderen de mogelijkheid tot inoefenen van de geziene leerstof. Dit onder de vorm van digitale oefeningen op Bingel / Kweetet en een oefenpakket op papier aangeboden door de klastitularis.

Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 8u tot 16.30. Op woensdag tot 12.30u en op vrijdag tot 16u. Het is dus onmogelijk de school tijdens het weekend te contacteren.

Zonder tegenbericht kunnen alle kinderen terug naar school komen op maandag 20 april 2020.

We wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam Bollekensschool