Algemeen schoolreglement

Vragen over inschrijvingen, schorsingen, afwezigheden, gedragsregels en dergelijke meer? Raadpleeg het schoolreglement.

Schoolreglement Basisonderwijs 2020-2021