Missie en visie

Missie en visie

In de missie staat de bestaansreden van de school en in de visie komen een aantal accenten naar voor en worden een aantal doelen geformuleerd.

Schoolwerkplan

Het schoolwerkplan is het draaiboek van de school.