Zorgmedewerkers

Zorgcoördinator

Op de Bollekensschool is Isabelle Aubert de zorgcoördinator. Isabelle heeft reeds enorm veel ervaring in het lager onderwijs en heeft een uitgebreide expertise in het begeleiden van lagere schoolkinderen. 

De zorgcoördinator staat in voor de opvolging van de kinderen. Hiervoor werkt zij nauw samen met de klastitularissen, leerkrachten Sociaal Economische Status (SES-leerkrachten), ondersteuners, iCLB, de brugfiguur, de beleidsondersteuner en de directeur.

Daarnaast werkt zij ook nauw samen met externe partners zoals logopedisten, kinesisten, psychologen, revalidatiecentra, internaten, huiswerkbegeleiders, etc.

Uiteraard worden ook de ouders betrokken in de zorgwerking rond hun kind(eren).

Al deze verschillende belanghebbenden vormen immers één team en zijn bijgevolg partners in functie van het belang van het kind.

Als school dragen wij, samen met al deze partijen, zorg voor uw kind. Op deze manier streven wij ernaar dat elk kind de gepaste zorg krijgt waarop het recht heeft.

De zorgcoördinator kan per mail of telefonisch bereikt worden:

bollekensschool.zorg@onderwijs.gent.be

09/323 58 35

Brugfiguur

De brugfiguur op onze school is Frederike Bouckenooghe. Dagelijks zij aanwezig op school. Zij werkt nauw samen met de zorgcoördinator en de klastitularissen. De brugfiguur is op het einde van de schooldag steeds aanwezig aan de schoolpoort (Bollenzijde). Zij tracht de afstand tussen de school en de ouders zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt door allerlei initiatieven en huisbezoeken. Huisbezoeken gebeuren meestal als opvolging van problematische afwezigheden. Maandelijks vindt hieromtrent een overleg plaats met de zorgcoördinator en/of de klastitularis.

Naast deze taken zorgt Frederike tevens voor de samenwerking tussen de school en allerlei buurtinitiatieven.

U kan haar steeds bereiken via mail of per telefoon: 

frederike.bouckenooghe@stad.gent

0473/83 44 26