Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang De Bollekens en studie

Contactgegevens buitneschoolse opvang:

Adres: Jubileumlaan 215 busd, 9000 Gent

Tel:  09 323 52 93

Mail: bo.bollekens@stad.gent

Voor kinderen die tussen 7u en 7.30u naar school komen, mits het voorleggen van een bewijs van de werkgever van de ouder(s).

Een leerkracht van de Bollekensschool begeleidt de kinderen om 7.30u naar school.

De leerlingen die later worden opgehaald, kunnen op school blijven tot 18u. Tijdens het studiemoment wordt erop toegezien dat huistaken worden gemaakt.