Persoonlijk ontwikkelingstraject

POT

Loopt het voor jou even niet zo goed en heb je tijdelijk nood aan een intensievere begeleiding, dan kan er samen met het CLB overwogen worden om je te laten starten in een persoonlijk ontwikkelingstraject. Op die manier kan een begeleider van heel nabij inspelen op je noden en verwachtingen. Een persoonlijk ontwikkelingstraject kan soms gecombineerd worden met een voortraject, brugproject of 15u les op het CLW. Samen met jou, je ouders, het CLB en het centrum deeltijdse vorming dat je begeleidt, wordt voor jou het meest geschikte traject uitgezet en besproken. We houden nauw contact met de begeleiders van het persoonlijk ontwikkelingstraject. Er wordt regelmatig overlegd om je vorderingen te bespreken.