Verslag brede doorlichting

In januari kregen we bezoek van de doorlichting. Het advies was gunstig!
Hierdoor vinden jullie het verslag.

Brede doorlichting 2022