LBV: ANN/KEVIN/TUNCER

Hallo,

Wij zijn Ann, Clare, Tunçer en Kevin, de leerkrachten LBV op Henri D’Haese. 

Door met de kinderen in gesprek te gaan tijdens de lessen levensbeschouwing leren ze luisteren naar elkaar, open staan voor elkaar, meningen vormen en die van anderen respecteren.

Op regelmatige basis werken de verschillende levensbeschouwingen samen aan ILC-projecten (interlevensbeschouwlijke competenties), lessen waarbij de leerlingen in gemengde groepen thema’s vanuit hun eigen levensbeschouwing toelichten en meer te weten komen over de levensbeschouwingen van de andere kinderen.

Hieronder zien jullie enkele voorbeelden van ILC-projecten waar wij rond werkten.

En wie vragen heeft over onze vakken kan ons steeds bereiken via mail of een afspraak maken voor een gesprek.