visie op taalvaardigheid

Taal is altijd en overal aanwezig binnen onze maatschappij. Het is dé sleutel tot het kunnen verwerven van kennis, vaardigheden, attitudes en competenties. Taal (in al zijn vormen) laat ons toe om met elkaar te communiceren en in verbinding te gaan.

Door het installeren en bewaken van horizontale en verticale leerlijnen leggen we de focus op een ruim en geïntegreerd taalaanbod.

Met ons divers publiek, krijgen de verschillende thuistalen zeker een plek op onze school. Een goede kennis van de moedertaal is belangrijk om een tweede taal te kunnen verwerven. De taaldiversiteit zien wij dan ook als een meerwaarde.

Spreken en woordenschat

Het verwerven van mondelinge taalvaardigheid wordt niet beperkt tot het gebruiken van de dagdagelijkse taal. We streven naar een interactief en breed aanbod door het installeren van kringmomenten, brainstrommomenten, toonmomenten, …

Het verwerven van woordenschat gebeurt via begrippenlijsten en streefwoordenschat. Deze worden aangebracht binnen bepaalde thema’s en geïntegreerd via betekenisvolle hoeken.

Luisteren en lezen

Met ons schoolteam streven we naar een krachtig leesonderwijs. Dit start reeds bij onze jongste kinderen.

Verhalen worden verteld en naverteld, ze gaan naar de bib, externe partners komen voorlezen, er zijn vaste voorleesmomenten in de klas… dit alles zien wij als essentieel om het leesplezier bij de kinderen aan te wakkeren.
In onze lagere school doet men dagelijks aan kwartierlezen.

Iedere klas heeft een leeshoek met kwaliteitsvolle lees- en prentenboeken. Hiernaast worden per thema nog een aantal boeken in de kijker gezet.

Door het inzetten op het fonemische bewustzijn vergroten we 'het bewustzijn van klanken in woorden'. Fonemische bewustzijn bestaat onder meer uit woorden hakken in klanken zoals b-a-l en deze terug kunnen samenstellen wanneer ze het woord klank voor klank horen. Ook vaardigheden rondom letters horen hierbij. Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid en draagt bij aan een goede leesstart in het eerste leerjaar.

Bovenstaande zaken helpen de kinderen vertrouwd te raken met geschreven taal. Dit met als doel het effectieve leren lezen en schrijven vlotter te laten verlopen. Bij de kinderen die hiervoor wat extra ondersteuning nodig hebben maken we gebruik van de voorschotbenadering.

Hierbij leren kinderen de klanken herkennen, uitspreken en de letters uitbeelden.

Op deze manier streven we naar meer gelijke onderwijskansen bij het leren lezen en schrijven in het 1ste leerjaar.

Schrijven en taalbeschouwing

Door stil te staan bij het verschil tussen letters, woorden en zinnen maken we kleuters reeds vertrouwd met geschreven taal, nog voor ze echt kunnen lezen en schrijven.

Dit start bij het visualiseren van woorden zoals als: deur, kast, naam van het kind, … deze vind je terug in ieder klaslokaal.

Taalkansen benutten we op elk moment van de dag. Bij het knutselen vragen leerkrachten welk onderwerp er op het werk mag vermeld worden, nadien wordt dit uitgebreid naar een twee- à drietal zinnen. In de lagere school bouwt men hierop verder door het (zelf) schrijven van vrije teksten.

Over de hele school wordt door de leerkrachten hetzelfde lettertype gebruikt. Zulke kleine ingrepen zorgen voor continuïteit  en maken de overgang van kleuter naar lager kleiner.