Buitenschoolse opvang

Informatiebrochure voor nieuwe ouders

Wie zijn wij?

 

 • Ochtend, middag en avond
 • Woensdagnamiddag
 • Vakantie

Wij zijn verbonden aan kleuterschool De Speurneus en hebben dezelfde naam, maar wij zijn geen deel van de school. Ons team bestaat niet uit leerkrachten, maar uit kinderbegeleiders. Je zal merken dat de kinderen deze opsplitsing niet maken. Zij noemen ons ook juffrouwen en meesters. Maar strikt genomen zijn we het niet.

Aangezien wij geen deel van de school zijn, is de schooldirecteur niet onze verantwoordelijke. Wij hebben een eigen verantwoordelijke: Jolien Sander.

We zijn wel, net als de school, een stedelijke voorziening. We werken beide voor Stad Gent en vallen onder het departement ‘Onderwijs, Opvoeding en Jeugd’.

Wat is onze missie?

Als deel van de Dienst kinderopvang streven wij met alle Gentse opvangvoorzieningen dezelfde missie na:

Vol enthousiasme en met open blik creëren onze teams, samen met de ouders – want zij zijn onze onmisbare partners –, een uitdagende leefwereld waarin alle kinderen op unieke wijze openbloeien.

Wat is onze visie?

De visie van de Dienst kinderopvang bouwt verder op de vier pijlers uit onze missie:

 • Kinderen
 • Ouders
 • Team
 • Buurt

 

Kinderen

Welbevinden en betrokkenheid staan centraal bij onze kinderen. We streven er naar om dit voor alle kinderen zo hoog mogelijk in te vullen.

Bij welbevinden denken we o.a. aan:

 • Affectie, warmte, tederheid
 • Lichamelijke behoeftes (eten, drinken, slaap, …)
 • Duidelijkheid, zekerheid, veiligheid
 • Aandacht, erkenning
 • Zelfstandigheid, ontwikkeling
 • Individuele benadering

Bij betrokkenheid denken we o.a. aan:

 • Stimulerende omgeving
 • Variatie in activiteiten en speelgoed
 • Kinderparticipatie, vrije keuze
 • Uitdaging
 • Verkennen en experimenteren
 • Spontane impulsen

Ouders

De ouders zijn onze belangrijkste partners. We willen hen actief betrekken bij onze werking en  samen zorg dragen voor hun kinderen. Elk kind wordt uitgenodigd om een “stukje thuis” mee te brengen naar de opvang. Dit kan een tastbaar stukje thuis zijn, zoals een boek, een pop, een tekening, … of een symbolisch stukje thuis, zoals de thuistaal, thuiseetcultuur, …

We werken op verschillende participatie-niveaus met de ouders:

Samen leven: samen opvoeden, dagelijks contact, informatie delen, polsen naar tevredenheid, …

Samen denken en beslissen: ouders als partners in het beleid, georganiseerde inspraak, openstaan voor (spontane) feedback, …

Samen doen: actieve inbreng, deelnemen aan activiteiten, meehelpen bij dagelijkse werking en projecten, …

Team

Ons team van kinderbegeleiders is een divers samengestelde groep, met verschillende leeftijden, achtergronden, cultuur, … Het zijn allemaal professionele kinderbegeleiders, met opleiding en diploma.

Het team werkt zoveel mogelijk samen als “echt team”. Om dit te bereiken houden we dagelijks een teamoverleg en wekelijks een inhoudelijke teamvergadering. We streven binnen dezelfde visie naar kwaliteitsvolle opvang, door continu bij te sturen waar nodig en door regelmatige vorming. Zo blijven we aansluiten bij nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de kinderopvang.

Ook nieuwe werkkrachten willen we een kans geven om te groeien.

De buurt

We willen aanwezig zijn in onze wijk: onze kinderen aan de buurt tonen en de buurt aan onze kinderen tonen.

We maken regelmatig een uitstap. Dit kan dichtbij zijn: naar het winkeltje om de hoek om ingrediënten voor de cake die we deze namiddag gaan bakken. Of dat kan verder zijn: op tocht in een park, spelen op een speeltuin of naar de stad voor een spel of een museumbezoek.

Als er een evenement, voorstelling of andere activiteit in de buurt is, zijn we ook altijd graag van de partij.

We spitsen onze oren en houden onze ogen open voor mogelijke samenwerkingen.

Kennismaking tussen onze opvang en jouw kind

Om de kennismaking te bevorderen organiseren we twee momenten: een verplicht intakegesprek en een vrijblijvend wenmoment.

Verplicht intakegesprek

Als jouw kind voor de eerste keer komt, gaat een kinderbegeleider van ons team jou contacteren voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek geven wij een woordje uitleg over de opvang, maar willen we vooral kennismaken met jouw kind. Aan de hand van enkele vragen maken we een “kinderpaspoort” op. Zo krijgen we snel een beeld van jouw kind met zijn/haar eigen karakter, gewoontes en individuele behoeften. Dit geeft ons een goede houvast voor een vlotte start in functie van jouw kind.

Vrijblijvend wenmoment

Voor nieuwe kinderen is het een grote stap om naar een onbekend stibo te komen. Daarom bieden wij ook een vrijblijvend wenmoment aan. Wil je graag eens langskomen voor een babbel met een kinderbegeleidster? Wil je eens de verschillende lokalen zien? Wil je enkele foto’s nemen om samen met jouw kind thuis te “oefenen” waar het binnenkort mag spelen? Wil je al op voorhand even komen spelen tijdens een woensdagnamiddag- of avondopvang? Dat kan allemaal.

Wij staan altijd open voor een bezoekje, na afspraak. Contacteer ons gerust om af te spreken op basis van de persoonlijke behoeften van jouw kind. Laat liefst duidelijk weten wat je precies verwacht, zodat we genoeg tijd voor jou en jouw kind kunnen vrijmaken (eventueel in combinatie met het intakegesprek).