Praktische info

Kinderen met specifieke zorgbehoefte

Wij staan open voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte, binnen de mogelijkheden die we hebben. We werken inclusief: de kinderen met een specifieke zorgbehoefte nemen samen met de andere kinderen deel aan de dagdagelijkse activiteiten.

Ondanks onze inspanningen is het soms niet mogelijk om een kind met specifieke zorgbehoefte op te vangen. Dit hangt af van:

 • de draagkracht van het kind
 • de draagkracht van het team
 • de draagkracht van de andere kinderen
 • onze infrastructuur

Wij communiceren graag op een open manier met jou, als ouder, over de zorgbehoeften van jouw kind.

 • Wat zijn de specifieke zorgbehoeften?
 • Wat is er mogelijk?
 • Wat is er niet mogelijk?
 • Hoe realiseren we het best een kwaliteitsvolle opvang?

Dankzij deze open communicatie komen zowel wij als jij niet voor onverwachte verrassingen te staan. Kom gerust langs voor een goed gesprek!

Wat bij ziekte?

Opvang van een ziek kind

Als jouw kind ziek wordt, kan het niet in de opvang blijven. Dit is niet goed voor het comfort en de gezondheid van jouw kind, noch voor het comfort en de gezondheid van de andere kinderen.

Als jouw kind ziek wordt, verwittigen we jou telefonisch. Als je niet bereikbaar bent, verwittigen we een andere contactpersoon op de infofiche van jouw kind. Als we ook deze personen niet kunnen bereiken, bellen we naar jouw huisarts of gaan we naar het Wijkgezondheidscentrum (WGC) De Punt in de Tweekappelenstraat 45, op 150 meter van ons stibo.

Medische fiche

Bij jouw inschrijving op www.kinderopvang.gent, worden er ook medische gegevens over jouw kind gevraagd, bijvoorbeeld over allergieën en vroegere ziektes. Vul deze zeker allemaal correct in. Zo weten we precies wat we moeten doen in noodgevallen.

Bezorg ons een klevertje van jouw mutualiteit. Dat vergemakkelijkt de administratie, als we naar het WGC De Punt gaan.

 

Medicatie

Geef medicatie zoveel mogelijk thuis. Wij geven enkel medicatie met voorschrift van de apotheker of de huisarts met vermelding van:

 • Datum voorschrift
 • Naam van het kind
 • Naam van het medicijn
 • Dosering
 • Manier van toedienen
 • Tijdstip van toedienen
 • Duur van behandeling

Zonder zo’n voorschrift geven wij geen medicatie.

EHBO en verzekeringen

EHBO

Al onze kinderbegeleiders krijgen elke 3 jaar een verplichte herhaling EHBO. Per locatie moet er minstens één opgeleide hulpverlener zijn, die een uitgebreidere cursus met jaarlijkse herhaling krijgt.

Bij ernstige gevallen bellen we sowieso de ziekenwagen of gaan we zelf naar het WGC De Punt. We volgen hierbij het motto: “beter een keer te veel bij de dokter dan een keer te weinig”.

 

Verzekeringen

Stad Gent heeft een polis “lichamelijke ongevallen” bij Ethias. In het geval van een ongeval, volgen we volgende stappen voor de administratie:

 1. We laten het verzekeringsformulier invullen door de dokter.
 2. We vullen het formulier zelf verder in met gegevens over het ongeval.
 3. De ouder vult het formulier verder in met persoonlijke gegevens en een klever van de mutualiteit.
 4. Wij sturen het formulier naar Ethias.
 5. De ouder vraagt de gemaakte kosten terug aan de mutualiteit.
 6. Ethias brengt de ouders op de hoogte dat er een dossier geopend is.
 7. De ouder vraagt de kosten die de mutualiteit niet terugbetaalt terug aan Ethias.

 

Betalingen

Tarieven

Jaarlijks verspreiden we een overzicht van de geldende tarieven. Vraag gerust een exemplaar als je dit nog niet gekregen hebt.

 

Kortingen

Als je voor twee kinderen opvang nodig hebt, dan heb je recht op de gezinskorting. Dit is 25% korting op de opvangtarieven (niet op de producten).

Je kan ook een korting krijgen op basis van jouw inkomen. Dit wordt berekend aan de hand van de ‘gezamenlijke inkomsten’ op jouw aanslagbiljet. Dit is 15 tot 85% korting op de opvangtarieven. Vanaf 50% korting op de tarieven krijg je ook 25% korting op de warme maaltijden.

Heb je het financieel moeilijk, dan zijn er nog andere mogelijkheden. Kom gerust eens langs bij de stiboverantwoordelijke. Dan bekijken we samen wat we kunnen doen.

 

Betalingsuitnodigingen

Foto’s en filmpjes

Foto’s en filmpjes van onze activiteiten kan je vinden op onze online blogs 1 en 2.

Als je niet wil dat jouw kind op foto’s of filmpjes staat, kan je dit aanduiden op de inlichtingsfiche bij de inschrijving op www.kinderopvang.gent.

 

 

Andere brochures

Je kan, naast deze welkomstbrochure, nog volgende brochures en documenten bij ons verkrijgen:

 • Inschrijven via www.kinderopvang.gent
 • Visie Buitenschoolse Opvang
 • Tarieven
 • Sluitingsdagen
 • Kinderopvangkaart Vakantieopvang