Alle leerlingen worden op school verwacht

- 8.30 u. inkijken examens + bespreking

- Leerlingengesprekken op afspraak

- Oudercontact