Nu het schoolleven weer op volle toeren draait, willen we ook als ouderoverleggroep opnieuw samenkomen. Een van de pijlers van een Freinetschool is ouderparticipatie, vandaar dat we op ieder van jullie een beroep doen om mee te helpen denken, mee de school te helpen maken.

Nu het schoolleven weer op volle toeren draait, willen we ook als ouderoverleggroep opnieuw samenkomen. Een van de pijlers van een Freinetschool is ouderparticipatie, vandaar dat we op ieder van jullie een beroep doen om mee te helpen denken, mee de school te helpen maken.

Op donderdag 28 september komen we samen in de leraarskamer van de Wingerd om 19u. We proberen tegen 21u af te sluiten. Iedereen is welkom.

We starten de vergadering met alle ouders en teamleden uit de Freinetmiddenschool en de Wingerd samen. Daarna gaan we verder in twee aparte groepen.

 

Programma

GEZAMENLIJK DEEL: Freinetmiddenschool (FNM) en Wingerd

 1. Wie is wie? Korte kennismaking van de ouders en teamleden.
 2. Wat mag je verwachten van de ouderoverleggroep?
 3. We organiseren dit jaar één of twee workshops. Welke workshop vinden jullie als ouder interessant?

DE WINGERD

 1. Hoe ziet het nieuwe project met de leerlingen uit het vijfde jaar eruit? De leerlingenraad werkt met concrete projecten zoals het schoolfeest, de inrichting van de overdekte zaal en de speelplaats.
 2. Hoe ziet de nieuwe leerlingenraad eruit? Wat zijn de plannen van de klankbordgroep voor onze onderwijsvernieuwingen?
 3. Welke weg volgt de school i.v.m. onderwijsvernieuwingen? Eerst worden die afgetoetst bij de leerlingen, in een latere fase bij de ouders.
 4. Hoe wordt het klasoverleg georganiseerd? Wat komt aan bod?
 5. Varia

FREINETMIDDENSCHOOL

 1. Wat zijn de ervaringen van de leerlingen en de ouders tijdens de eerste weken?
 2. Wat indien een leerkracht ziek of afwezig is? Studie? Zelfstudie?
 3. Hoe worden de speeltijden ingevuld? Welke activiteiten worden georganiseerd?
 4. Hoe wordt de nieuwe naam voor de school gekozen?
 5. Opstarten van de schoolraad: wie kan hierin zetelen?
 6. Varia

Agenda

 1. Vrijdag 27/10/2017: projectvoorstelling FNMS
 2. Vrijdag 17/11/2017: gezellige avond FNMS
 3. December: workshop ouderoverleggroep
 4. 21/04/2018: opencampusdag
 5. April: vergadering of workshop ouderoverleggroep

Contact

Heb je als ouder nog vragen of wil je iets kwijt? Heb je als leerkracht nog een bezorgdheid of tip voor de ouderoverleggroep? Die mag je doorsturen naar frank.van.campe@telenet.be met vermelding “Ouderoverleggroep” als onderwerp.

ouderoverleggroep