Op 24 oktober deden de leerlingen van het 4de jaar een biotoopstudie in de Bourgoyen. Ze bepaalden de waterkwaliteit op 2 manieren.
Enerzijds op basis van biotische factoren, door waterorganismen te vangen en te determineren.
Anderzijds op basis van abiotische factoren met behulp van chemische analysesets.

Project Milieu