Gisteren deed de Warme William zijn intrede bij ons op school.

Aangezien we met de Wingerd instapten in het project Warme Scholen kreeg de Warme William ook bij ons een plaatsje.

Warme William is een grote blauwe beer die iedereen uitnodigt om te vertellen wat er scheelt én graag een luisterend oor aanbiedt. Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. Dan is het fijn dat er een Warme William voor je klaar staat.

Een Warme William is iemand die er is voor een ander en oprecht aandacht heeft voor die ander.

​Warme William zit op zijn bankje waarop staat:“Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert." Je kan hem tegenkomen in de 5 Warme Steden of in de 50 Warme Scholen.

​Deze beide projecten zijn het initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zetten in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

warme william