Ateliers @ De Wingerd

Onze samenleving is door de invloed van technologie van een industriële samenleving, getransformeerd in een kennismaatschappij. Door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is kennis quasi altijd voorhanden. Deze ontwikkelingen blijven in constante evolutie, wat betekent dat er nieuwe competenties nodig zijn. De nadruk blijft nog wel op kennisverwerving, alleen is het niet meer enkel de leerkracht maar de "digitale omgeving" die de leerlingen almaar meer kennis bijbrengt. De leefwereld van de leerling valt samen met de digitale leerwereld, waar de school slechts een deel van uitmaakt.

De rol van de school spitst zich nu vooral toe op het aanleren van vaardigheden om correct informatie te vinden en bijgevolg via denkprocessen om juiste kennis te verwerven. Het geheel van vaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs in de 21ste eeuw noemen we de 21st Century Skills, ofte 21e-eeuwse vaardigheden.

Het uitbouwen van deze vaardigheden komt aan bod in alle vakken, maar in onze atelierwerking hebben we de gelegenheid om hier nog dieper op in te zoomen.

Elk atelier duurt zo'n 6 à 7 weken, met uitzondering van de ateliers economie in het 3de jaar, informatica en kunst & geschiedenis in het 4de jaar die dubbel zo lang duren.

3DE JAAR

Atelier informatica

ICT-vaardigheid is één van de sleutelcompetenties voor de 21e eeuw en daarbij vormt informatica een (krachtig) leermiddel dat de verwerving van andere 21e-eeuwse vaardigheden kan ondersteunen.

In het atelier informatica beginnen we met de basisvaardigheden van het tekstverwerken in Microsoft Word. Je kan de oefeningen en theorie eenvoudig toepassen op andere programma’s.

Je kan het atelier informatica het best omschrijven als een uitvalsbasis van waaruit de ICT-kennis doorstroomt naar de rest van de school. In het atelier wordt aan de basis gewerkt, terwijl de ICT-doelen in alle andere vakken verder ingeoefend en verankerd worden. Wij zijn namelijk van mening dat je pas digitaal geletterd kan worden door regelmatig de aangeleerde competenties toe te passen in verschillende contexten.

Atelier economie

Door onze leerlingen praktische economische & financiële competenties bij te brengen, willen we dat zij als een bewuste burger kunnen deelnemen aan de samenleving.

Dit doen we door:

  • het belang van bewust consumeren en consuminderen te bespreken
  • te leren budgettair verantwoorde keuzes te maken a.d.h.v. casussen en het beheren van een eigen maandbudget
  • het belang en de rol van de overheid in het dagelijkse leven en de werking van de sociale zekerheid verkennen (btw, taksen, premies,...)
  • bij het consumeren ethische en duurzame keuzes te leren maken & begrijpen hoe bedrijven ethisch verantwoord kunnen ondernemen 
  • concrete levensechte situaties te verkennen, zoals bv. een schadeclaim bij een ongeval

Atelier STEM

Tijdens dit atelier leer je creatief denken, teken je een ontwerp uit op papier en zet je alles om in vectoren met het programma Inkscape. Wanneer je het programmeren onder de knie hebt, is het tijd om te gaan experimenteren met de lasercutter.
De eerste realisatie wordt een 2-dimensionale sleutelhanger en in een volgende fase maak je een eigen 3D creatie!

4DE JAAR

De hervorming van het secundair onderwijs wordt stap voor stap doorgevoerd. Het 4de jaar is aan de beurt in 2022-2023 wat betekent dat er nog volop gesleuteld wordt aan de ateliers voor het vierde jaar.

We kunnen wel al meegeven dat er 3 verschillende ateliers STEM worden ingericht, 1 atelier Frans, 1 atelier informatica en 1 atelier kunst & geschiedenis.

... wordt vervolgd!