CLB

Hier vindt u meer informatie over de centra voor leerlingenbegeleiding in Gent.

Met welke vragen kan je terecht bij het CLB?

In het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen ouders en jongeren terecht met al hun vragen rond gezondheid, opvoeding en onderwijs. Cyberpesten, schoolmoe, faalangst, twijfels over studiekeuze, leerproblemen, groeistoornis, voeding, ... wat het probleem ook is, de CLB-medewerker luistert en zoekt mee naar mogelijke oplossingen. Een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkers staat klaar om te helpen. De hulp en begeleiding zijn volledig gratis, vertrouwelijk en onafhankelijk van de school. Voor meer info kun je terecht op de website van het CLB.