Projectperiodes

Project 'Vorm en inhoud' - 3de jaar

De leerlingen van het 3de jaar krijgen een schooljaar lang de tijd om in kleine groepjes een zelfgekozen thema uit te werken. Dit project dat 'Vorm en inhoud' wordt genoemd krijgt dus bij elk groepje een andere invulling. De leerlingen worden bijgestaan door een werkgroep van leerkrachten die hen doorheen het proces bijsturen waar nodig. Tijdens de projectweken voor de herfst- en krokusvakantie krijgen de leerlingen extra ruimte en tijd om te focussen op de uitwerking van hun project.

Projectperiode 1 & 2

Hier krijg je een beeld van onze recentste projectweek.

Projecten kunnen op verschillende manieren groeien: er kan vraag zijn van leerlingen om iets uit te diepen, leerkrachten hebben hun inbreng en ook de actualiteit kan een rol spelen. Voor de concrete invulling wordt rekening gehouden met leerplandoelstellingen en eindtermen. Projecten beperken zich niet louter tot kennisverwerving. Ze beogen eerder de zoektocht naar en de verwerking van de informatie, de gemeenschappelijke beleving en het proces tot het bereiken van het eindproduct.

Projectperiode 3

Tijdens onze 3de projectperiode trekken we met de Wingerd de wijde wereld in.
Het uitgebreid reisverslag vind je hier.