Leerlingen uit het 2de jaar of hoger voor een secundaire school, kunnen zich inschrijven voor het schooljaar 2019 - 2020 vanaf dinsdag 23 april 2019 om 9.00 u.
Je komt hiervoor naar het secretariaat van de school ter plaatse: Freinetatheneum De Wingerd, Neermeerskaai 1A, 9000 Gent.
Minderjarige leerlingen zijn vergezeld door de ouder(s), voogd of een daartoe gemachtigde meerderjarige.

Wat breng je mee?

  •  Identiteitskaart of gelijkwaardig document
  •  Laatst behaalde attest of getuigschrift
  •  Huidig rapport

Kunnen ouders hun kind door iemand anders laten inschrijven?

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid, of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt het beste ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van het kind.

 

Uitgebreide info over de vernieuwde algemene inschrijvingsprocedure

Uitgebreide info over de vernieuwde algemene inschrijvingsprocedure, in het bijzonder voor de leerlingen die de stap zetten van het basis naar het eerste middelbaar onderwijs, vind je via onderstaande linken:
 

 

 

Data inschrijvingen tijdens de zomervakantie

Inschrijven voor het schooljaar 2019 – 2020 tijdens de zomervakantie kan vanaf maandag 1 juli 2019 t.e.m. woensdag 3 juli 2018 en vanaf woensdag 21 augustus 2019 op de school zelf. De inschrijving gebeurt door de ouder(s), voogd of een daartoe gemachtigde meerderjarige. De leerling hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Minderjarige leerlingen kunnen zichzelf niet inschrijven tenzij ze zijn vergezeld door de ouder(s), voogd of een daartoe gemachtigde meerderjarige.

Uurregeling van de inschrijvingen in juli:

maandag 1 juli 2018: 9.00 u. - 12.00 u. en van 13.00 u. - 16.00 u.

dinsdag 2 juli 2018: 9.00 u. - 12.00 u. en van 13.00 u. - 16.00 u.

woensdag 3 juli 2018: 9.00 u. - 12.00 u.

Uurregeling van de inschrijvingen in augustus:

woensdag 21 augustus 2018: 9.00 u. – 12.00 u.

donderdag 22 augustus 2018: 9.00 u. - 12.00 u. en van 13.00 u. – 16.00 u.

vrijdag 23 augustus 2018: 9.00 u. - 12.00 u. en van 13.00 u. – 16.00 u.

maandag 26 augustus 2018: 9.00 u. – 12.00 u. en van 13.00 u. – 16.00 u.

dinsdag 27 augustus 2018: 9.00 u. – 12.00 u. en van 13.00 u. – 16.00 u.

woensdag 28 augustus 2018: 9.00 u. – 12.00 u.

donderdag 29 augustus 2018: 9.00 u. – 12.00 u. en van 13.00 u. – 16.00 u.

vrijdag 30 augustus 2018: 9.00 u. - 12.00 u. en van 13.00 u. - 16.00 u.

 

Voor dringende zaken kan je bellen naar 0478 95 65 07.

inschrijven