Inschrijven voor het schooljaar 2017 – 2018 kan vanaf dinsdag 18 april 2017 vanaf 9 uur op de school zelf. Minderjarige leerlingen zijn vergezeld door de ouder(s), voogd of een daartoe gemachtigde meerderjarige.

Wat breng je mee?

  1.  Identiteitskaart of gelijkwaardig document
  2.  Laatst behaalde attest of getuigschrift
  3.  Huidig rapport

Kunnen ouders hun kind door iemand anders laten inschrijven?

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid, of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt het beste ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van de SIS-kaart van het kind.

Inschrijvingen