We streven ernaar om elke dag te eindigen om 15.30 u. Op donderdag is het 8ste lesuur een klassenraaduur (leerlingen + klastitularis) waarin alles kan besproken worden.

1ste lesuur 8.30 u. 

2de lesuur 9.20 u. 

Pauze 10.10 u. 

3de lesuur 10.30 u. 

4de lesuur 11.20 u. 

5de lesuur 12.10 u. 

Middagpauze 13.00 u. 

6de lesuur 13.50 u. 

7de lesuur 14.40 u. 

Einde of begin 8ste lesuur 15.30 u. 

Einde 8ste uur 16.20 u. 

Afwijkingen van de uren worden in de schoolagenda vermeld. 

Bij afwezigheid van een leerkracht mogen de leerlingen 1 lesuur later starten of de school om 15.00 u. verlaten. Dit kan slechts na schriftelijke toestemming van de school en de ouders. 

Een overzicht van de lesvrije dagen kan je vinden in de smartschoolkalender.

schooluren