Bij studeren aan het Stedelijk Onderwijs Gent en dus ook aan Freinetatheneum De Wingerd, vragen we geen inschrijvingsgeld of schoolgeld.

We voorzien een bijdrageregeling van 600 euro per schooljaar, voor alle jaren - gespreid over 3 betalingen - voor de aankoop van werkboeken, het bijwonen van diverse toneelvoorstellingen en manifestaties, museumbezoeken, eendaagse studiereizen en meerdaagse GWP-projecten met overnachting. De ouders ontvangen een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten. Het saldo wordt op het einde van het schooljaar terugbetaald aan de leerlingen die de school verlaten of overgeboekt naar het daaropvolgende schooljaar en in mindering gebracht het volgende schooljaar.

Ouders kunnen steeds – in overleg met de directeur – een aangepaste regeling vragen voor spreiding in meer dan 3 betalingen van de ouderbijdrage.