Drie maal per schooljaar richten we projectweken in. Projecten kunnen op verschillende manieren groeien: er kan vraag zijn van leerlingen om iets uit te diepen. Leerkrachten hebben hun inbreng en ook de actualiteit kan een rol spelen. Voor de concrete invulling wordt rekening gehouden met leerplandoelstellingen en eindtermen. Projecten beperken zich niet louter tot kennisverwerving. Ze beogen eerder de zoektocht naar en de verwerking van de informatie, de gemeenschappelijke beleving en het proces tot het bereiken van het eindproduct. De ouders krijgen nu en dan de kans om resultaten van de projectwerking te bekijken.

Projecten, die in de loop der jaren hun meerwaarde bewezen hebben:

3e jaar: taalbad Frans in Normandië en project vorm en inhoud

4e jaar: taalbad Engels in Londen (gastgezinnen) en project rond milieu en project weerbaarheid

5e jaar: project kansarmoede in Gentse stadsbuurten voor de richting humane wetenschappen; OC uitwerking richting Latijn – Wetenschappen

6e jaar: project film voor de richting humane wetenschappen, OC uitwerking richting wiskunde – moderne talen; afsluitende meerdaagse extramuros naar Rome, Marrakech en Lanzarote.

Daarnaast hebben leerlingen hun eigen projecten:

* velokliniek: wie ’s ochtends merkt dat zijn band lek is of de remmen niet meer werken, kan zijn/haar fiets in de velokliniek afzetten. Tijdens de pauze wordt de fiets hersteld tegen de kostprijs van een band/remblokje ….

* winkeltje 6e jaren: tijdens de pauze kan je een versnapering aankopen. De zesdejaren openen een winkeltje. Ze leren hierbij het reilen en zeilen van het runnen van een winkeltje.

* …

projectwerking