Alle leerlingen hebben recht op maximale slaagkansen. Elke jongere is anders en heeft eigen kwaliteiten.

De school biedt een aangename leeromgeving waarin elke leerling zich maximaal kan ontplooien. Jongeren met leerproblemen krijgen extra hulp. Hierbij kunnen ze rekenen op de vakleerkrachten, leerlingenbegeleiding en het CLB. Van de ouders wordt een nauwe betrokkenheid en dagelijkse ondersteuning verwacht.

Hieronder vind je een powerpoint in pdf over de zorgomkadering op de Campus en op de Wingerd.